Welkom bij

Wereldwinkel `Haarlemmermeer` Hoofddorp

Veelgestelde vragen

Wat is "eerlijke handel

"


Veel producten die je koopt komen niet uit Nederland. De meeste producten worden buiten Europa gemaakt. En eigenlijk staan we vaak niet stil bij de herkomst van de producten die we kopen. De makers van producten in de Wereldwinkel wonen veelal in landen als Vietnam, Sri Lanka, Indonesie, Mexico, Guatamala, Senegal, Tunesie, Egypte, Chili, El Salvador. Landen waar de meeste mensen arm zijn en het zwaar hebben. De Wereldwinkels proberen hier iets aan te doen. Zij stellen zich op de hoogte en weten waar de producten in de winkel vandaan komen. Er wordt eerlijke handel gedreven met de producenten.

De Wereldwinkels hebben regels opgesteld waar in staat wat eerlijke handel is. Samengevat gaat het om:

 • Handel met respect voor mens en milieu
 • Menswaardige omstandigheden en zorg voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • Duurzame handelsrelaties met producenten en een goede prijs voor hun producten
 • Ondersteuning bij productontwikkeling
 • Inzicht in doel en werkwijze van alle handelspartners
  Niet alleen de producenten moeten aan deze criteria voldoen, ook de importeurs die aan de Wereldwinkels leveren en de Wereldwinkels zelf. Eerlijke handel is gelijkwaardige handel.

  De wereldwinkel
  Als je een product koopt in de Wereldwinkel, help je deze einddoelen te behalen. Bijvoorbeeld de milieuregel. Doordat de producenten hun producten verkopen, kunnen ze geld dat ze verdienen gebruiken voor milieumaatregelen. Zo kan een producent van speelgoed milieuvriendelijke verf kopen. Of een producent van muziekinstrumenten nieuwe bomen planten.

  Maar wie zijn de producenten?


  Dit zijn bijvoorbeeld koffieboeren, zilversmeden en houtsnijders. Vaak zijn het mensen die thuis of in een klein atelier werken. Ze maken met weinig middelen prachtige producten. Vaak zijn ze aangesloten bij een grotere organisatie, soms ook niet. De producenten leven in de armste landen van de wereld. Vaak hebben ze geen stromend water, eten of medicijnen en wonen ze in krotten. Kinderen kunnen veelal niet naar school. Doordat Wereldwinkels hun spullen verkopen ontstaan er mogelijkheden voor hen. Zij krijgen adviezen over producten die goed in de markt liggen bij ons, bijvoorbeeld over mode en kleuren. En ze kunnen hun kinderen naar school laten gaan, niet alleen nu maar ook volgend jaar. En wij zijn blij met de door hen gemaakte producten.

  Wil je meer informatie? Kijk dan op www.wereldwinkels.nl


 • Hoe weten jullie zeker dat de prijs eerlijk is?

  De Wereldwinkels vertellen de klanten dat er een rechtvaardige (eerlijke, goede, fatsoenlijke) prijs aan de producenten wordt betaald. Daarmee wordt bedoeld dat de producent - indien hij fulltime voor eerlijke handelsorganisaties werkt - ervan moet kunnen leven, de onkosten voor zijn of haar bedrijfje moet kunnen betalen en minstens de kinderen naar school moet kunnen laten gaan. Wat een rechtvaardige prijs exact is, valt moeilijk te zeggen. Er is nog steeds geen eenduidige methode voorhanden om een rechtvaardige prijs vast te stellen. Dat speelt niet alleen in de eerlijke handel. Ook bedrijven in de reguliere handel die een rechtvaardige prijs willen betalen, hebben moeite met vast te stellen wat die prijs is. Wereldwinkels kopen hun producten in bij verschillende importeurs. Deze importeurs voldoen allemaal aan de criteria voor eerlijke handel, waarin goede afspraken zijn gemaakt over hoe handel te drijven met producenten uit ontwikkelingslanden. Een van die afspraken is dat er een rechtvaardige prijs betaald moet worden. Het overkoepelend orgaan "De landelijke Vereniging van Wereldwinkels"controleert steekproefsgewijs of de importeurs zich aan de criteria houden.

  De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels erkent en controleert importeurs, de leveranciers in Nederland. Om erkend te worden als fairtrade leverancier van de Wereldwinkel moet je een erkenningsprocedure doorlopen. Deze procedure duurt maximaal een half jaar. Die procedure begint met het invullen van een vragenlijst, die door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels beoordeeld wordt. Uit de antwoorden moet blijken dat de leverancier voldoende aantoonbaar kan maken dat er sprake is van fairtrade, bijvoorbeeld dat er een leefbaar loon betaald wordt. De aantoonbaarheid wordt ook gecheckt in een audit bij de erkende leverancier. Daarna vindt er een controle plaats bij producenten(groepen) waarmee de leverancier werkt in ontwikkelingslanden. Op basis alle uitkomsten wordt in samenspraak met een onafhankelijk College van Deskundigen bepaald of de aanvrager erkend wordt als fairtrade leverancier.

  Pas als een organisatie is erkend mag zij fairtrade producten leveren aan de Wereldwinkels. Erkende leveranciers worden elke twee jaar gecontroleerd door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

  De wereldwinkel is een winstgevende onderneming. Wat wordt er met de winst gedaan? Worden jaarlijks de inkoopprijzen opnieuw afgestemd?

  Het doel van de Wereldwinkel is niet winst maken, maar meer omzet maken. Het is dus niet zo dat de winst wordt teruggegeven aan de producenten. Het gaat om de prijs die de producent voor zijn producten krijgt.De producent ontvangt een zodanige prijs voor zijn product, dat hij een menswaardig bestaan kan opbouwen. Een goed huis, goede voeding, scholing voor de kinderen en goede medische voorzieningen bijvoorbeeld. De winst die gemaakt wordt,investeren winkels vaak in hun eigen winkel om zo de omzet verder te kunnen verhogen. Sommige winkels hebben een project in de Derde Wereld waar ze hun winst aan schenken. De omzet (winst) is echter niet zo dat daarvan bijvoorbeeld personeel kan worden aangenomen. Daarom werken Wereldwinkels met vrijwilligers.